اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناظم حکمت
ناظم حکمت
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. تو را دوست دارم چون نان و نمک
گزینه شعرهای عاشقانه
مترجم: احمد پوری
نشر چشمه، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۶ش.