اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   گلاره اسدی آملی
گلاره اسدی آملی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تارک دنیا مورد نیاز است
ده داستان تأسف بار
نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۶ش.