اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کتایون مزداپور
کتایون مزداپور
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. داستان گرشاسب،تهمورس و جمشید و متن های دیگر
بررسی دستنویس م او۲۹
آگاه، تهران، ۱۳۸۷ش.
ویراستاری و مقدمه:
۲. پژوهشی در اساطیر ایران (ویراستاری)
سرشناسه: مهرداد بهار
نویسنده: مهرداد بهار
آگاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
یاد بهار ۳. یاد بهار (ویراستاری)
یادنامه‌ دکتر مهرداد بهار (مجموعه‌ مقالات‌)
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: مهشید میرفخرایی و علی محمد حق شناس