اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود فتوحی
محمود فتوحی
آثار موجود در کتابخانه
۱. نظریه تاریخ ادبیات
با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات‌نگاری در ایران
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۷ش.