اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجتبی محمودی
مجتبی محمودی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مقالات الأصول ۱. مقالات الأصول (تحقیق)
نویسنده: آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 2 جلد، محقق: سید منذر حکیم
مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۲۳ق.، 2 جلد، محقق: سید منذر حکیم