اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هادی یوسفی
هادی یوسفی
آثار موجود در کتابخانه
۱. البداء عند الشیخ المفید (قده)
تصحیح و تحقیق:
تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین ۲. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (تحقیق)
نویسنده: علامه حلی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۴ق.، محقق: سید احمد حسینی اشکوری، با مقدمه: حسین اعلمی