اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میشل فوکو
میشل فوکو
آثار موجود در کتابخانه
۱. Dits et ecrits‬
آثار ترجمه شده:
تاریخ جنون در عصر کلاسیک ۲. تاریخ جنون در عصر کلاسیک
مترجم: فاطمه ولیانی
انتشارات هرمس، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.