اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مارتین مکدرموت
مارتین مکدرموت
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کتاب المعتمد فی أصول الدین ۱. کتاب المعتمد فی أصول الدین (تحقیق)
نویسنده: محمود ملاحمی خوارزمی
الهدی، لندن، ۱۹۷۹ش.، محقق: ویلفرد مادلونگ
الفائق فی اصول الدین ۲. الفائق فی اصول الدین (تحقیق)