اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد سعید خازندار
احمد سعید خازندار
آثار موجود در کتابخانه
دلیل مخطوطات السیوطی و أماکن وجودها ۱. دلیل مخطوطات السیوطی و أماکن وجودها
به کوشش: محمد شیبانی
• دلیل مخطوطات السیوطی واماکن وجودها، مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، کویت، ۱۴۰۳ق.
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، چاپ دوم، کویت، ۱۴۱۶ق.