اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی یعقوبی
محمد علی یعقوبی
آثار موجود در کتابخانه
البابلیات ۱. البابلیات
دار البیان، چاپ دوم، قم، 1951م.، 4 جلد
مطبعة الزهراء، نجف، ۱۳۷۰ق.، 3 جلد