اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   داود منشی زاده
داود منشی زاده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. وهرود و ارنگ
جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.