اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد اسلم خان
محمد اسلم خان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. ادبیات فارسی در میان هندوان
نویسنده: محمد عبدالله
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.