اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صفی الدین اردبیلی
صفی الدین اردبیلی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
قارا مجموعه ۱. قارا مجموعه
کلمات،نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی
گردآورنده: حسین محمدزاده صدیق
مترجم: داود بهلولی
• قارا مجموعه (کلمات،نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی)، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، قم، ۱۳۸۵ش.