اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدناصر نصیری مقدم
محمدناصر نصیری مقدم
آثار موجود در کتابخانه
دستور شهریاران ۱. دستور شهریاران
(سالهای ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۰ ه.ق. پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی)
نویسنده: محمد ابراهیم نصیری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.