اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباسعلی وفائی
عباسعلی وفائی
آثار موجود در کتابخانه
۱. سیمای فرهنگی ازبکستان
الهدی، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: جواد جلالی کیاسری
دانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان (قرن‌ بیستم‌ تا کنون‌) ۲. دانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان (قرن‌ بیستم‌ تا کنون‌)
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۳. تاثیر زبان فارسی بر زبان ازبکی
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
ویراستاری و مقدمه:
۴. مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی (مقدمه)
نویسنده: آدینه محمد خوارزمی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.
نشریات:
۱. نامه پارسی (سردبير)
همچنین نگاه کنید
نامه پارسی نامه پارسی (سردبير)
فرهنگ ازبکی به فارسی فرهنگ ازبکی به فارسی