اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نذیر احمد
نذیر احمد
آثار موجود در کتابخانه
۱. قند پارسی
سرشناسه: نذیر احمد
گردآورنده: حسن عباس فطرت
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۲. مکاتیب سنائی
نویسنده: حکیم سنایی