اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین بن سعید کوفی اهوازی
حسین بن سعید کوفی اهوازی
آثار موجود در کتابخانه
کتاب الزهد ۱. کتاب الزهد
• الزهد، چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۹ق.، محقق: غلامرضا عرفانیان یزدی
کتاب المؤمن ۲. کتاب المؤمن
• المؤمن، مؤسسة الإمام المهدی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.
• کتاب مؤمن، حسینیه عمادزاده اصفهان، ۱۳۷۰ش.
• مؤمن کیست؟ وظیفه چیست؟، نور السجاد، قم، ۱۳۸۶ش.