اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد جلالی کیاسری
جواد جلالی کیاسری
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. سیمای فرهنگی ازبکستان (ویراستاری)
به سرپرستی: عباسعلی وفائی
الهدی، تهران، ۱۳۸۴ش.