اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آزیتا همپارتیان
آزیتا همپارتیان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
گاهشماری در تمدن ایرانی و مسیحی ۱. گاهشماری در تمدن ایرانی و مسیحی (ترجمه به فرانسه)
نویسنده: احمد بیرشک
ترجمه به انگلیسی: مریم مقدم
ترجمه به عربی: کاظم عسگری