اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پری آزرم معتمدی
پری آزرم معتمدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. در آیینه رود (مترجم به انگلیسی)
برگزیده اشعار همراه با ترجمه انگلیسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، ویراستار: آلن ویلیامز