اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرچا الیاده
میرچا الیاده
آثار موجود در کتابخانه
۱. ‎Traite d\'histoire des religions
آثار ترجمه شده:
شمنیسم ۲. شمنیسم
فنون کهن خلسه
مترجم: محمد کاظم مهاجری
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۸ش.