اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالکریم دباغ
عبدالکریم دباغ
آثار موجود در کتابخانه
کواکب مشهد الکاظمین فی القرنین الاخیرین والقرن الحالی ۱. کواکب مشهد الکاظمین فی القرنین الاخیرین والقرن الحالی
• چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2010م.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
تکملة أمل الآمل ۲. تکملة أمل الآمل (تحقیق)