اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کوروش صفوی
کوروش صفوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. از زبانشناسی به ادبیات
شرکت انتشارات سوره مهر، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
۲. منطق در زبانشناسی
شرکت انتشارات سوره مهر، تهران، ۱۳۸۰ش.
ترجمه:
تاریخ خط ۳. تاریخ خط
مترجم: عباس مخبر
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.