اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس مخبر
عباس مخبر
آثار موجود در کتابخانه
به یاد دکتر علی محمد حق شناس ۱. به یاد دکتر علی محمد حق شناس
گردآورنده: عنایت سمیعی
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
ترجمه:
تاریخ خط ۲. تاریخ خط
مترجم: کوروش صفوی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.