اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی سیدی
مهدی سیدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. از جیحون تا وخش
گزارش سفر به ماوراءالنهر
نویسنده: محمد جعفر یاحقی
• چاپ اول
جغرافیای تاریخی مرو ۲. جغرافیای تاریخی مرو
مسجد و موقوفات گوهرشاد ۳. مسجد و موقوفات گوهرشاد
کومه، قم، ۱۳۸۶ش.، اشراف: بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف