اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد نمایی
احمد نمایی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
اندیشه های کلامی علامه حلی ۱. اندیشه های کلامی علامه حلی
جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله ۲. جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله (ترجمه و ویراستاری)
پژوهشی پیرامون خلافت نخستین
مترجم: جواد قاسمی، محمد جواد مهدوی، حمیدرضا ضابط