اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شیوا ارسطویی
شیوا ارسطویی
آثار موجود در کتابخانه
۱. آمده بودم با دخترم چای بخورم
هفت داستان
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲. من دختر نیستم
نشر قطره، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.