اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یوسف بقاعی
یوسف بقاعی
آثار موجود در کتابخانه
الکامل فی ضعفاء الرجال ۱. الکامل فی ضعفاء الرجال
نویسنده: ابی احمد عبدالله بن عدی جرجانی
دار الفکر، چاپ اول، بیروت، 1984م.، 8 جلد
تصحیح و تحقیق:
مناقب آل أبی طالب ۲. مناقب آل أبی طالب (تصحیح)
نویسنده: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۱۲ق.، 5 جلد