اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحلیم یارقین
محمدحلیم یارقین
آثار موجود در کتابخانه
۱. فرهنگ ازبکی به فارسی
نویسنده: شفیقه یارقین
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد، ویراستار: مقصود پرهیز جوان