اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن سپهر
محسن سپهر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
خداشناسی از ابراهیم تا کنون ۱. خداشناسی از ابراهیم تا کنون
دین‌ یهود، مسیحیت‌ و اسلام‌
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۳ش.