اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بن حسین بیهقی
احمد بن حسین بیهقی
آثار موجود در کتابخانه
کتاب الدعوات الکبیر ۱. کتاب الدعوات الکبیر
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1993م.، 2 جلد، محقق: بدر بن عبدالله بدر
السنن الکبری ۲. السنن الکبری
• السنن الکبری وفی ذیله الجوهر النقی للعلامه ماردینی و یلیه فهرس الاحادیث، دار المعرفة، 10 جلد
دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعه ۳. دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعه
• دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشریعة، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.، 7 جلد، با تعلیق: مساعد بن اسماعیل راشد حمید و عبدالمعطی امین قلعجی
الجامع لشعب الأیمان ۴. الجامع لشعب الأیمان
الدار السلفیة، چاپ اول، بمبئی، ۱۴۰۷ق.، 3 جلد، محقق: عبدالعلی عبدالحمید حامد ، اشراف: عبدالعلی عبدالحمید حامد ، با تعلیق: عزیز بیک قادری نقشبندی