اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نجم الدین کاتبی قزوینی
نجم الدین کاتبی قزوینی
آثار موجود در کتابخانه
اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی ۱. اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی
• اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی، با تعلیق: سعد ابن کمونه
الرسالة الشمسیة ۲. الرسالة الشمسیة
• شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات، 2 جلد
آثار ترجمه شده:
فلسفه مابعدالطبیعه ۳. فلسفه مابعدالطبیعه
همچنین نگاه کنید
خواجه نصیرالدین طوسی خواجه نصیرالدین طوسی (استاد)
قطب الدین شیرازی قطب الدین شیرازی (شاگرد)