اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید مجتبی نواب صفوی
سید مجتبی نواب صفوی
سید مجتبی نواب صفوی
آثار موجود در کتابخانه
الاسلام یعلو و یعلی علیه ۱. الاسلام یعلو و یعلی علیه
• ۱۳۵۸ش.
جامعه و حکومت اسلامی ۲. جامعه و حکومت اسلامی
نشر نذیر، چاپ دوم، ایران، ۱۳۳۲ش.