اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اکبر بناء یزدی
علی اکبر بناء یزدی
آثار موجود در کتابخانه
شرح:
۱. شرح و ترجمه سیوطی در نحو
مرتضوی، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: مرتضی مدرسی چهاردهی