اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بدیل خاقانی شروانی
بدیل خاقانی شروانی
آثار موجود در کتابخانه
تحفة العراقین ۱. تحفة العراقین
ختم الغرایب
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، به کوشش: علی صفری آق‌قلعه
• ختم الغرایب (تحفه‌العراقین‌)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار