اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منصور رستگار فسایی
منصور رستگار فسایی
آثار موجود در کتابخانه
حافظ و پیدا و پنهان زندگی ۱. حافظ و پیدا و پنهان زندگی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.
متن شناسی شاهنامه ی فردوسی ۲. متن شناسی شاهنامه ی فردوسی
مجموعه‌ مقالات‌ در چگونگی‌ کتابت‌، چاپ‌، تحقیق‌ و تصحیح‌ شاهنامه‌ی‌ فردوسی‌
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
تصحیح و تحقیق:
تذکره دلگشا ۳. تذکره دلگشا (تصحیح)