اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   معین نظامی
معین نظامی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مجالس جهانگیری ۱. مجالس جهانگیری (تعلیق و تصحیح)
مجلس‌های‌ شبانه‌ دربار نورالدین‌ جهانگیر از ۲۴ رجب‌ ۱۰۱۷ تا ۱۹ رمضان‌ ۱۰۲۰ه. ق‌/
نویسنده: عبدالستار لاهوری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: سید عارف نوشاهی، با تعلیق: سید عارف نوشاهی، مصحح: سید عارف نوشاهی