اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهرام غفاری
بهرام غفاری
آثار موجود در کتابخانه
۱. اسناد تاریخی خاندان غفاری
به کوشش: کریم اصفهانیان
جلد 2 به کوشش: استاد ایرج افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد