اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله توکل
عبدالله توکل
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. مردی که سایه اش را فروخت
دو مقدمه‌ درباره‌ رمانتیکهای‌ آلمان‌/ ماکسیم‌ الکساندر و اریکا تونر. ترجمه‌ حال‌ آدلبرت‌ فن‌ شامیسو/ اریکا تونر و ژان‌ کلود اشنیدر
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: ماکسیم الکساندر و اریکا تونر