اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسماعیل صفوی اول
اسماعیل صفوی اول
آثار موجود در کتابخانه
۱. کلیات‌ دیوان‌، نصیحتنامه‌، دهنامه‌، قوشمالار فارسجا شعرلر
الهدی، تهران، ۱۳۸۰ش.، مصحح: رسول اسماعیل زاده
۲. ‎sah ismil safavi (xatai) kulluyyati Divan
• ‎Sah ismil safavi (xatai) kulluyyati Divan، الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: رسول اسماعیل زاده