اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رسول اسماعیل زاده
رسول اسماعیل زاده
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
۱. کلیات‌ دیوان‌، نصیحتنامه‌، دهنامه‌، قوشمالار فارسجا شعرلر (تصحیح)
نویسنده: اسماعیل صفوی اول
الهدی، تهران، ۱۳۸۰ش.
۲. ‎sah ismil safavi (xatai) kulluyyati Divan (تصحیح)
نویسنده: اسماعیل صفوی اول
• ‎Sah ismil safavi (xatai) kulluyyati Divan، الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.