اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی مستور
مصطفی مستور
آثار موجود در کتابخانه
۱. حکایت عشقی بی قاف، بی شین بی نقطه (چند داستان‌ کوتاه‌)
نشر چشمه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
روی ماه خداوند را ببوس ۲. روی ماه خداوند را ببوس
نشر مرکز، چاپ 20م، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳. استخوان خوک و دست های جذامی
نشر چشمه، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴. من دانای کل هستم
مجموعه داستان کوتاه
ققنوس، تهران، ۱۳۸۶ش.
دویدن در میدان تاریک مین ۵. دویدن در میدان تاریک مین
نمایشنامه در چهار پرده
نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۴ش.
۶. چند روایت معتبر
نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۲ش.