اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   باباطاهر عریان
باباطاهر عریان
آثار موجود در کتابخانه
۱. دیوان شعر بابا طاهر عریان همدانی
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: م . درویش، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، خطاط: محمدتقی سرمست
۲. کلمات عربی باباطاهر