اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فاطمه معتمدی
فاطمه معتمدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. زندگی یک فوریت نیست
روزنه، تهران، ۱۳۷۸ش.