اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد طاهری عراقی
احمد طاهری عراقی
آثار موجود در کتابخانه
۱. رده بندی دهدهی دیوئی
ویراستاری و مقدمه:
دانشنامه جهان اسلام ۲. دانشنامه جهان اسلام (ویراستاری)
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 7 جلد، ویراستار: نصر الله پور جوادی و مصطفی میرسلیم
نشریات:
۱. تحقیقات اسلامی (سردبير)
نشریه بنیاد دایرة المعارف اسلامی
همچنین نگاه کنید
تحقیقات اسلامی تحقیقات اسلامی (سردبير)