اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرشته کاشفی
فرشته کاشفی
آثار موجود در کتابخانه
رده بندی دهدهی دیوئی ۱. رده بندی دهدهی دیوئی
جغرافیای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، اشراف: پوری سلطانی، ویراستار: جمشید کیانفر