اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی مزینانی
علی مزینانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تحلیل موضوعی و نمایه سازی ۱. تحلیل موضوعی و نمایه سازی
مبانی‌ نظری‌ و توصیه‌های‌ عملی‌
آثاری درباره علی مزینانی:
سالها باید که تا ... ۱. سالها باید که تا ...
یادنامه چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی
به کوشش: پوری سلطانی، محمد کریمی زنجانی اصل