اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   گیورگس‌ ایوانوویچ‌ گرجیف
گیورگس‌ ایوانوویچ‌ گرجیف
آثار موجود در کتابخانه
۱. Meetings with remarkable men
آثار ترجمه شده:
۲. در جست و جوی آن دیگر (سیر و سلوک‌ عرفانی‌ گورجیف‌ به‌روایت‌ خودش‌)
مترجم: داود طبایی عقدایی
نشر گفتار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.