اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن وحدتی شبیری
حسن وحدتی شبیری
آثار موجود در کتابخانه
الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی ۱. الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی
حقوق قراردادها در فقه امامیه ۲. حقوق قراردادها در فقه امامیه
تصحیح و تحقیق:
سؤال و جواب ۳. سؤال و جواب (تحقیق)
استفتائات و آراء فقیه کبیر سید محمد کاظم یزدی ( طاب ثراه )
گردآورنده: ملا علی اکبر خوانساری
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: محمود مدنی بجستانی، به کوشش: دکتر سید مصطفی محقق داماد
سؤال و جواب ۴. کنگره بزرگداشت آیة الله السید یزدی (قدس سره) (محقق (ج.1))
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
• سؤال و جواب، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰ش.، 17 جلد، محقق (ج.1): محمود مدنی بجستانی، به کوشش (ج.1): دکتر سید مصطفی محقق داماد، به کوشش (ج.2): آیة الله رضا استادی