اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامرضا کاردان
غلامرضا کاردان
آثار موجود در کتابخانه
صحابه در میزان کتاب و سنت ۱. صحابه در میزان کتاب و سنت
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
امامت در حدیث غدیر، ثقلین، منزلت ۲. امامت در حدیث غدیر، ثقلین، منزلت
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۳۷۷ش.
شفاعت ۳. شفاعت
نویسنده: احمد مطهری